کم شدن دو درصدی سود بانکی جذب بازار طلا نمی شود :

نیم سکه :  رئیس اتحادیه گفت با کم شدن نرخ سود بانکی  چیزی را به طرف بازار طلا هدایت نمی کند و این چیز عجیبی در بازار ایرن نیست ولی باید دید این پایین آمدن سود 

قرار است به کجا سرازیر شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی انگیزه‌ای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پول‌هایشان به بازار طلا ایجاد نمی‌کند. محمد

کشتی آرای درباره تأثیر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار طلا، ( خرید سکه امامی )

افزود: هرچند نرخ سود سپرده‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار دو درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده‌گذاری در

بانک‌ها بالا است. وی اظهار داشت: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در دو سال گذشته نوسان چندانی نداشته به طوری که این بازار نیز جذابیتی برای

سرمایه گذاری ندارد. وی با بیان آنکه، منابع مالی به سمتی سوق می‌یابد که سوددهی داشتهباشد، ادامه داد: بازار طلا در دو سال گذشته پارامتر سوددهی را از دست داده و

به همین دلیل سرمایه‌ای به این بازار جذب نمی‌شود. ( قیمت سکه امامی )

                                         قسطی                                                                زاینده رود