کاهش ارزش شاخص نیویورک :

بورس نیویورک با کاهش ارزش شاخص رو به رو شد ، با دنبال کردن اخبار خارجی به خوبی خواهید دریافت که خبر ها به بالا و پایین آمدن قیمت ها وشاخص

موثر بوده و به تجربه کافی نیز در این زمینه لازم است.

به گزارش نیم سکه ، ميانگين ارزش شاخص صنعتي داوجونز يکي از سه شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نيويورک که از فهرستي متشکل از سهام 30

شرکت بزرگ در بورس اين شهر تشکيل شده است، با 26 صدم درصد معادل 18 واحد کاهش به 18 هزار و 35 واحد رسيد. ( خرید سکه )

ارزش شاخص نزدک، ديگر شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نيويورک، که بزرگ‌ترين بازار معاملات الکترونيک سهام در آمريکا است، با 52 صدم درصد کاهش به پنج هزار و 23

واحد رسيد. ( خرید سکه امامی )

                                   قسطی                                                                  زاینده رود