فدرال  رزرو چیست ؟

فدرال رزرو به مناطق مختلف بانکی آمریکا گفته می شود،این دستگاه از مهمترین نهاد های اجرایی و

سیاست گذاری پولی و مالی آمریکا به شمار می رود و نقش اساسی را بر عهد دارد و همه گوش به

زنگ اخبار و سیاست گذاری های آن بوده و پیش بینی ها را بر اساس اخبار وسیاست های آن می گویند

(سایت طلا)

بر اساس قانون تصویب شده کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۱۳، "ذخیره فدرال " تأسیس شد. بر اساس

این قانون سرتاسر ایالات متحده به دوازده منطقهٔ بانکی تقسیم می‌شود. کلیه فعالیت‌های بانکی این

منطقه توسط هیئت مدیره سیسستم ذخیره فدرال کنترل و هماهنگ می‌شود.(قیمت سکه)

ریاست بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا :

کمیته بازار باز فدرال رزرو سیاست‌های پولی را معین می‌کند. این کمیته تشکیل شده از دوازده عضو

است که ۷ تن از آنها برای مدت چهارده  سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب

می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌است

جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود.(فروش سکه )

۵ عضو دیگر شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک و چهار رئیس فدرال رزروهای منطقه‌ای دیگر هستند که به

صورت دوره‌ای از میان یازده  فدرال رزرو منطقه‌ای باقی‌مانده انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور از میان این

هفت نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار

ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق  دوازده گانه را

انتخاب می‌کنند.

هم‌اکنون ریاست فدرال رزرو را جنت یلن بر عهده دار است. وی از ۱ فوریه ۲۰۱۴ جانشین بن برنانکی

است که به مدت ۸ سال رئیس بانک مرکزی آمریکا بود. یلن نخستین زن در تاریخ ۱۰۰ ساله تأسیس بانک

مرکزی آمریکا است که عهده‌دار این سمت می‌شود. وی از سال ۲۰۱۰ سمت معاون رئیس بانک مرکزی

بود.