آماده کردن اطلس‌های زبان، کتیبه‌های ایران و دانشنامه سکه‌های ایران :

این پروژه می تواند گامی خوب از نظر هنری و فرهنگی در پیشرفت و نگهداری تاریخچه گذشتگان ما دارد امید داریم این پروژه به بهترین نحو انجام شده و باعث بالارفتن ارزش

فرهنگ وتاریخ ما شود.

به گزارش نیم سکه :، مژگان اسماعیلی رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون با اعلام این خبر خاطرنشان ساخت که این ۳ طرح ملی با همکاری مراکز دانشگاهی

اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها از سال گذشته آغاز شده است تا سال ۱۳۹۶ادامه خواهد داشت. ( خرید سکه )

اسماعیلی با اشاره به فعالیت پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون در۳ گروه اظهار داشت: پژوهشگران درگروه‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، متون و کتیبه‌های دوران

اسلامی و زبان و گویش طرح‌های پژوهشی زیادی را در سال گذشته به انجام رسانده‌اند که برخی از آن‌ها امسال نیز ادامه دارد.

او هدف پژوهشگران در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی را شناخت خطوط و زبان‌های باستانی، مطالعات کتیبه‌ای وبررسی نسخ خطی باستانی اعلام کرد و افزود: سال

گذشته طرح‌های پژوهشی زیادی در این حوزه انجام شد که برخی به اتمام رسید و تعدادی هم در سال ۹۴دنبال می‌شود. ( خرید سکه امامی )

وی گفت: ادامه طرح پژوهشی اطلس کتیبه‌های ایران باستان، تدوین کتاب گنجینه سکه‌ های ساسانی موزه ارومیه، تدوین مجموعه مقالات سخنرانی‌های تخصصی گروه،

بازنگری کتیبه‌های اوراتویی آذربایجان و تدوین دستور زبان آرامی از طرح‌های پژوهشی است که در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال گذشته انجام شده است.

رییس پژوهشکده زبان‌شناسی :

، کتیبه‌ها و متون تکمیل طرح‌های واژه نامه گویش شهمیرزادی، ادامه ویرایش طرح تدوین دستورالعمل، تهیه مجموعه مقالات نشست‌های

تخصصی گروه و ادامه طرح اطلس زبانی را از عمده فعالیت‌های گروه زبان و گویش در سال گذشته اعلام کرد و تصریح کرد حفاظت از میراث زبانی شفاهی در اولویت گروه زبان و

گویش است.

وی مطالعه متون و کتیبه‌های دوران اسلامی را اصلیترین کار پژوهشگران گروه متون و کتیبه‌های دوران اسلامی دانست و افزود: تألیف کتاب‌های آشنایی با علم معانی در زبان

فارسی وکتیبه‌های فارسی عادلشاهیان هند و مجموعه مقالات و سخنرانی تخصصی گروه ازفعالیت‌های این گروه در سال ۹۳ بوده است.

اسماعیلی تدوین کتاب‌های پژوهشی در کتیبه‌های تاریخی شهر اصفهان با محتوای شعر را از اقدامات گروه متون و کتیبه‌های دوران اسلامی اعلام کرد و از تدوین و آماده چاپ

شدن جلد چهارم کتاب تخت فولاد یادامن تاریخی اصفهان توسط این پژوهشکده خبرداد.

وی مطالعات مقدماتی در موزه کتیبه‌های آسیای میانه و طرح پژوهشی آثار تاریخی تهران بر اساس سفرنامه‌های خارجی در قرن ۱۹را از فعالیت‌های دیگراین گروه اعلام کرد.

رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون با اشاره به دنبال شدن تعدادی از طرح‌های پژوهشی دنباله دار شروع شده از سال ۹۳ در سال جاری افزود: پژوهشی جامع در

باره سکه‌های اشکانی، آیین‌های زورخانه درایران، نسخه برداری، ترجمه و تفسیر کتیبه‌های هیروگلیف اوراتویی از طرح‌هایی است که امسال اجرایی خواهند شد.

او عنوان پژوهش‌های دیگر امسال را اطلس کتیبه‌های ایران باستان –کتیبه‌های کازرون، کتیبه‌های سلطنتی، پایگاه داده جامع آثار کتیبه دار ایران باستان و کتیبه‌های لاخ مزار

اعلام کرد.

اسماعیلی برگزاری کارگاه‌های مختلف اعم از خط و زبان فارسی باستان، خط و زبان فارسی میانه، خط و کتیبه‌های اوراتویی، تاریخ و فرهنگ اوراتویی و اساطیر ایرانی را از جمله

برنامه‌های دیگر امسال پژوهشکده زبان‌شناسی اعلام کرد که در راستای برگزاری کارگاه‌های تخصصی سال گذشته برگزار می‌شود

                                                                                                       خرید سکه