وضعیت بازار سکه و طلا با کم شدن سود بانکی :

نیم سکه : این روزها نمی توان وضعیت بازار را به صورت کامل پیش بینی کرد زیرا با اخبار سیاسی و اقتصادی ایران و جهان منجر به نوسانات ناگهانی قیمت می شود ولی

این روزها می توان گفت قیمت به کمترین سطح خود رسیده است.

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به گذشته یک هفته از انتشار اخبار نرخ های جدید سود بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: اخبار کاهش

نرخ‌های سود بانکی تاکنون هیچ تاثیری بر بازار سکه و طلا نداشته است.

به گزارش مهر،رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، دلیل عدم تاثیری گذاری نرخ‌های جدید بر بازارهای موازی سکه و ارز را میزان اندک کاهش نرخ‌های سود اعلام کرد و افزود:

حتی اعلام خبر کاهش نرخ‌های سود هم باید بر بازار سکه و طلا تاثیر می گذاشت اما چنین اتفاقی نیفتاد. ( خرید سکه امامی )

وی با اشاره به اجرای مصوبه از فردا چهارشنبه اظهارداشت: به نظر نمی رسد اجرایی شدن مصوبه کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها هم تاثیری بر این بازارها داشته باشد

باعث خروج سپرده ها از بانک‌ها شود.

کشتی آرای با بیان اینکه نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل هنوز سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک‌ها

راغب هستند، تصریح کرد: سپرده گذاری در بانک‌ها سودده است.

وی گفت:

در حال حاضر به دلیل عدم نوسانات در بازار طلا چه در داخل و چه در خارج از کشور این بازار برای سرمایه گذران جذاب نیست.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سکه به دلیل کاهش سوددهی خبرداد و افزود: نوسانات بازارهای طلا و سکه به شدت کاهش یافته

است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه پول‌ها همواره به سمت بازارهای سودده حرکت می کنند، بیان کرد: به دلیل اینکه سوددهی در بازار طلا کاهش یافته است، پول‌ها کمتر به سمت

این بازار هدایت می‌شوند.

                                                                                                                   خرید سکه