تغیرات قیمت بازار سکه و طلا امروز هم نوسان داشت :

 

قیمت فعلی:                          1,205.70     

بالاترین قیمت روز:                 1,207.30

پایین ترین قیمت روز:              1,204.40

بیشترین مقدار نوسان روز:               0.7

درصد بیشترین نوسان روز:          0.01%

نرخ بازگشایی بازار:                    1,205.4

زمان ثبت آخرین نرخ:                        ۸:۲۴

نرخ روز گذشته:                           1,204.3

درصد تغییر نسبت به روز گذشته:  0.12%

میزان تغییر نسبت به روز گذشته:        1.4