نکاتی جالب :

نکاتی هستند که باید قبل از معاملات طلا باید بدانیم تا بتوانیم بهترین معاملات را انجام دهیم :

- یک(قیمت) اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱گرم با عیار(۹۹۹.۹) که عیار (۲۴) هم نامیده می شود.

- یک مثقال طلا برابر با ۴.۶۰۸گرم می شود.(وب سایت طلا)

- مظنه طلا در کشور ما قیمت ۴.۶۰۸گرم طلای۱۷عیار یا(۷۰۵).

راه و روش معامله طلا :

دانستن نکات مهم و ابتدایی در مورد طلا و واحد های اندازه گیری و کلمات و اصطلاحات مورد نیاز شما(قیمت نیم سکه بهار آزادی)

- سكه تمام بهارآزادی (قدیمی و امامی ) عیار(۲۱.۶) است؛ یا همان عیار(۹۰۰)كه عیار ۲۲نامیده می شود، وزن هرسكه (۸.۱۳۳) گرم است.

- سكه نیم بهار آزادی (وزن ۴.۰۶۶۵گرم با عیار۹۰۰است.

- سكه ربع بهارآزادی (وزن۲.۰۳۲۲۵ گرم با عیار۹۰۰ است.

- مظنه مساوی به قیمت یک مثقال طلا با عیار ۷۰۵(۱۷) نامیده می شود.

- مثقال مساوی با  ۴.۶۰۸۳ گرم است .

- گرم مساوی با  ۱۰۰۰ سوت است .

- قیراط مساوی با ۲۰۰ سوت است .

- گرم مساوی با ۵ قیراط گرمی است .

- متفرقه : به کار ساخته مستعمل ، متفرقه گفته می شود .

- آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است ، آبشده نام دارد .

- انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است ، گفته می شود .

- ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند ، ری گیری نام دارد .