قیمت نقره روز شنبه 1394/03/09 نهم خرداد نود و چهار

1191 اونس طلا
413,500 طلا بازار تهران
95,365 گرم 18 عیار
127,121 گرم 24 عیار
931,000 سکه طرح قدیم
931,000 سکه طرح جدید
478,000 نیم سکه
267,000 ربع سکه
180,000 سکه گرمی
3,329 دلار
16.8 نقره
60.3 نفت

قیمت نقره روز شنبه 1394/03/09 نهم خرداد نود و چهار

                                                                                                                      قیمت سکه گرمی