شناسایی ظاهر طلا :

 

طلا ها در ظاهر تفاوت خاصی ندارند و افراد عادی هم اطلاعاتی در این زمینه ندارند ولی افرادی که در این زمینه فعالیت دارند خود تفاوت را بین طلا ها می دانند.(سایت طلا)

(خرید سکه)طلا ظاهر کریستالی مخصوصی ندارد (اصطلاحاً آمورف یا بی شکل). در طبیعت معمولاً در میان سنگهای آتشفشانی و گاهی در میان رسوبات رودخانه‌ای و دریاچه‌ای کشف می‌شود. در سنگهای آتشفشانی با ظاهر دندریتی مشاهده می‌شود و در رسوبات به صورت دانه‌های ریز و درشت. اولین و بارزترین مشخصهٔ طلا، رنگ زرد و برق فلزی آن است. اما در موارد بسیار زیادی ممکن است با طلای ابلهان یا پیریت اشتباه گرفته شود. برجسته ترین تفاوت در زمان این تشخیص، خاصیت چکش خواری طلا است. در حالی که پیریت با ضربهٔ چکش، خرد می‌شود، طلا در مقابل ضربه تنها کمی تغییر ظاهر می‌دهد. لازم به ذکر است طلا از نظر کریستالوگرافی در رده FCC رده بندی شده است.(قیمت سکه)

    قسطی                                 زاینده رود