خریداران طلا توجه کنند :

خریداران باید توجه کنند تا دچار ضرر نشوند و همه عوامل را پیگیری کنند سپس دست به خرید بزنند زیرا هنوز معلوم نیس قیمت ها چگونه پیش میروند،این متن تحلیلی بر بازار

دارد از چند سال گذشته تا کنون امید واریم بتواند کمک خوبی برای شما دوستان گرامی باشد.


آنچه بیان شد مرور روند تغییرات طلا از سال 1900 تا 2014 بود. حال این سوال مطرح می‌شود که اصولاً چه عواملی بر میزان تقاضای طلا در جهان موثرند؟ ( نیم سکه )

در یک جمله می‌توان گفت که به دلیل ماهیت استراتژیک طلا، قیمت آن در بازار جهانی تحت تاثیر نیروهای داخلی بازار و نیروهای خارجی بازار، عوامل اقتصادی و سیاسی تعیین

می‌شود. در بازار جهانی 4 گروه متقاضی طلا وجود دارد: ( قیمت سکه )

بخش زیورآلات که در سال 2013 بیش از 58 درصد از تقاضای جهانی را به خود احتصاص داده است.

بخش صنعت که در همان سال 10 درصد از تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده است.

سرمایه‌گذاران که 21 درصد از تقاضا را شامل می‌شوند. (فروش سکه)

بانک‌های مرزی که در سال مذکور بیش از 10 درصد تقاضای جهانی را به خود اختصاص دادند.

با توجه به گروه‌بندی ارائه شده، از آنجا که بیش از نیمی از تقاضای طلا مربوط به کشورهای چین و هند است، از کاهش تقاضای چین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در سال

2014، به عنوان دلیل عمده کاهش سهم تقاضای زیورآلات در این سال نام برده می‌شود.

بنابراین نکته مهم در این بحث، ارتباط چشم‌گیر رشد اقتصادی کشورهای تأثیرگذار نظیر چین و هند بر روند قیمت طلا است. همبستگی رشد اقتصادی چین و قیمت طلا وجود

دارد اما در مورد هند این موضوع همیشه صادق نیست، چرا که فرهنگ مردم هند به نوعی با طلا آمیخته و در هر حالتی، تقاضا برای طلا در هند وجود داشته است. در مورد گروه

دوم باید گفت که در واقع، نرخ «رشد اقتصادی» و اثر آن بر صنعت، موجب نوسان قیمت طلا می‌شود به طوریکه رشد اقتصادی پایین موجب کاهش مصرف می‌شود و بالعکس.

اما در مورد سرمایه‌گذاران، این موضوع اندکی متفاوت است. هرگاه سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصاد کشوری احساس خطر کنند به سمت فلز زرد روی آورده و سعی می‌کنند، از

این طریق سرمایه خود را از ریسک‌های اقتصادی کشورها مصون نگه دارند. این روند در سال 2007 و 2008 و شروع رکود جهانی افزایش یافت و با بهبود اقتصادهای بزرگ دنیا

مانند آمریکا، این میل رو به افول گذاشت. هرچند انتظار این است که با توجه به ضریب همبستگی منفی و بالا بین این دو متغیر، در سال‌هایی که رشد اقتصادی افزایش

می‌یابد، تقاضای سرمایه‌گذاری قاعدتاً باید نزولی باشد، اما محاسبات متعدد و روند تغییرات قیمت‌ها طی سال‌های 1997 تا 2014 نشان می‌دهد بین تقاضای طلا جهت

سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی جهان، ضریب همبستگی 0.28 وجود دارد.

امروز با روند بازار از چند روز گذشته در مورد طلای جهانی معلوم است بازار در حال ریزش است و قیمت درحال سقوط است ولی هنوز هم نمی شود مطمعن بود بازار چگونه

خواهد شد زیرا با مشاهده بازار ایران و جهان متوجه تفاوت آنها خواهید شد،

                                  قسطی                                                            زاینده رود