فروشندگان طلا :

عرضه کنندگان طلا به سه دسنه تقسیم می شوند که تقسیم بندی به شرح زیر است :  

تولیدکنندگان یعنی همان صاحبان معادن طلا که در سال 2013 قریب به 70 درصد از عرضه جهان را به خود اختصاص داده‌اند. (قیمت سکه )

بانک‌های مرکزی که جهت اجرای سیاست‌های پولی اقدام به کاهش یا افزایش ذخایر طلای خود می‌کنند. ( فروش سکه )

سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های خود را به شکل شمش طلا یا سکه طلا در آورده‌اند تا در فرصت مقتضی با عرضه آنها در بازار به سود سرشار دست یابند.

این تقسیم بندی که بالا ذکر شد را می توان یکی از چند نوع دسته بندی دانست زیرا با پارامتر های متفاوتی  برای تقسیم بندی وجود دارد. ( نیم سکه )

                                قسطی                                              زاینده رود