موارد  موثر بر نرخ طلا در ایران :

عوامل متفاوتی وجود دارد که در نرخ قیمت طلا در ایران تاثیر گذار است و افراد باید تمام این موارد را در نظر گرفته تا دچار ضرر نشوند وب سایت نیم سکه سعی در معرفی این

عوامل دارد و در روز های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت. 


تورم بی‌شک یکی از پر اهمیت ترین متغیرها است. نرخ رشد اقتصادی پر اهمیت متغیر دیگر است که رابطه‌ای معکوس حاکم است. شاخص کل بورس اوراق بهادار سومین متغیر

موثر است.

بازار سرمایه و بازار سکه و طلا با توجه به ماهیت مشابهی که دارند می‌توانند برای یکدیگر بازار جانشین و بوده و یا رقیب هم دیگر باشند.(فروش سکه)

در حالت کلی انتظار می‌رسد رابطه بورس و بازار سکه طلا معکوس باشد اما بنابر شواهد، روند تغییرات نرخ رشد قیمت سکه و نرخ رشد شاخص کل بورس از الگوی خاصی

پیروی نکرده و نمی‌توان ارتباطی میان ان دو متصور بود. این عدم ارتباط بی دلیل نیست؛ در واقع هرچند عمده بازیگران این بازارها سرمایه گذارانی هستند که اهداف مشترک

دارند اما در واقع با یکدیگر متفاوت هستند. علت اصلی تفاوت نیز در ظرفیت ریسک‌پذیری این دو گروه از سرمایه گذاران است و باید گفت که معمولاً افرادی که در بورس فعال

هستند، از ظرفیت ریسک پذیری بالاتری برخوردارند. بدیهی است که در یک اقتصاد با ثبات و رو به رشد، زمانی که بازار سرمایه به صورت کارا عمل می‌کند، انگیزه سفته‌بازی در

سایر بازارهای دارایی از جمله طلا کاسته خواهد شد. به نظر می‌رسد سود سپرده بانکی نیز در این میان متغیر موثری است و می‌توان ادعا کرد در صورت ناکارا بودن بازار پول و

پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش دارای خود اقدام به حفظ دارایی در یک بازار مقاوم همچون طلا می‌کنند. اما بنا بر

بررسی‌های صورت پذیرفته، ارتباط معناداری میان این دو متغیر یافت نشد و فرض مستقل بودن این دو از یکدیگر تأیید شده است. اما تحقیقات در مورد بازار ارز نتایج متفاوتی را

نشان می‌دهد. این متغیر بنا به ماهیت خاصی که دارد قطعاً در بازار طلا تأثیرگذار است و رابطه بسیار نزدیکی با آن دارد و این امر که بهای دلار به ورت مستقیم بر بهای سکه

طلا و طلا تاثیر گذار، امری روشن و بدیعی است.

                      قسطی                                                   زاینده رود