قیمت ربع سکه 86 روز شنبه 1394/03/30 سی خرداد نود چهار

1201.3 اونس طلا
401,500 طلا بازار تهران
92,617 گرم 18 عیار
123,767 گرم 24 عیار
908,000 سکه طرح قدیم
911,000 سکه طرح جدید
455,000 نیم سکه
248,000 ربع سکه
168,000 سکه گرمی
3,279 دلار
16.18 نقره
-1.55 نفت

قیمت ربع سکه 86 روز شنبه 1394/03/30 سی خرداد نود چهار

                                                                                      قیمت سکه گرمی