قیمت اونس طلا روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

اونس طلا ۱۲۰۰.۱
مظنه بازار تهران ۴۰۲,۱۰۰
طلاي 24 عيار ۱۲۳,۷۰۰
طلاي 18 عيار ۹۲,۸۰۰

قیمت اونس طلا روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

                                            قیمت نیم سکه