قیمت طلای 24 عیار روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

اونس طلا ۱۲۰۰.۱
مظنه بازار تهران ۴۰۲,۱۰۰
طلاي 24 عيار ۱۲۳,۷۰۰
طلاي 18 عيار ۹۲,۸۰۰

                                                                

قیمت طلای 24 عیار روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

                                      قیمت نیم سکه