قیمت نیم سکه زیر 86 روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

سکه طرح قدیم ۹۰۸,۰۰۰
سکه طرح جدید ۹۱۰,۵۰۰
 نیم سکه ۴۵۵,۰۰۰
 ربع سکه ۲۵۰,۰۰۰
 سکه گرمي ۱۶۸,۰۰۰
 طلاي سکه ۹۰۵,۹۹۵

قیمت نیم سکه زیر 86 روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

                                                                  قیمت ربع سکه