قیمت سکه گرمی روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

سکه طرح قدیم ۹۰۸,۰۰۰
سکه طرح جدید ۹۱۰,۵۰۰
 نیم سکه ۴۵۵,۰۰۰
 ربع سکه ۲۵۰,۰۰۰
 سکه گرمي ۱۶۸,۰۰۰
 طلاي سکه ۹۰۵,۹۹۵

قیمت سکه گرمی روز دوشنبه 1394/04/01 یک تیر نود چهار

                                                                  قیمت ربع سکه