بورس هنوز آماده سرمایه خارجی نیست :

به گفته سئولین بورس هنوز آماده سرمایه گذاران خارجی نیست، سوالات زیادی طرح شده که هنوز هیچ جوابی برای آن وجود ندارد و باید تلاش شود جوابی تمام سوالات داده

شود زیرا که سرمایه گذاران خارجی اشتیاق خود را در این زمینه نشان داده و می دهند و کاری که در گذشته باید انجام می گرفت حالا باید انجام شود.(نیم سکه )

نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( 2015Invest) در حالی شنبه گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های

نمایندگان ایرانی از اشتیاق زائد الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در ایران حکایت می کرد.(قیمت سکه امامی )

در نمایشگاه اشتوتگارت امسال در کنار حضور برخی از نهادهای اجرایی مثل بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران حضور تامین سرمایه نوین به عنوان تنها نهاد مالی

شرکت کننده در این رخداد سمبلیک خارجی نشان از نیاز کشور به نهادهای مالی بین المللی و بین المللی شدن نهادهای مالی ایران حکایت داشت.نهادهایی که بتوانند ورود

سرمایه گذار خارجی به کشور را آسان کنند.حال آن که حضور تنها یک نهاد مالی ایرانی در نمایشگاه مزبور نشان می داد که کشور هنوز برای پذیرش سرمایه های خارجی در

بخش بازار سرمایه آمادگی کافی و مورد نظر را ندارد.(فروش سکه امامی )

خبرهای منتشره از این نمایشگاه حاکی از آن است که خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی سوالاتی را طرح می کردند که چگونه می توانند در بورس ایران

مستقیما سرمایه گذاری کنند؟

صورت های مالی ترجمه شده به انگلیسی آیا برای همه شرکت های بورسی و صنایع قابل دسترسی هست؟صورت هایی که براحتی خوانده شود؟

شرکت های ایرانی چقدر به سهامداران خرد پاسخگو هستند؟

بورس ایران در قبال ورود سرمایه خارجی به شرکت ها و تامین مالی چه امتیازاتی به طرف سرمایه گذار می دهد؟

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(فیپا) ایران اساسا چقدر برای سرمایه گذاری خارجی ساز و کار دیده و چه مشوق ها و چه تسهیلات و اساسا حقوقی برای

سرمایه گذار پیش بینی کرده است؟

سود سهامدار خارجی چگونه پرداخت می شود؟

چقدر سرمایه گذار خارجی می توانند در مدیریت شرکت ها حضور پیدا کنند؟

اصولا چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد؟

نحوه نقل و انتقال پول به ایران چگونه است؟

حضور نهادهای مالی و بانک های بین المللی در ایران تا چه حد است؟

آیا اساسا ابزارهای مالی پیشرفته که منطبق با سلیقه مشتریان طراحی شده باشد آن هم با ریسک مدیریت شده در ایران وجود دارد؟

سوال هایی که نه تنها در نمایشگاه مزبور پاسخی نداشت، بلکه شاید پاسخی نتوان حتی در داخل کشور برای آن ها پیدا کرد!

با این همه سوال مطرح شده انتظار می رود هر چه سریع تر مدیران بتوانند جوابی برای آنها بدست آورند یا زیر سازی ها و امکانات لازم را فراهم کنند این سرمایه گذاران اشتیاق

خود را برای ورود به بازار ثابت کرده اند.  

                             

                        قسطی                                                     زاینده رود