کاهش و افزایش قیمت طلا:

در هفته های اخیر  نوسانات ناشی از اخبار و تغیررات ناشی از  تغییرات قیمت سکه و همچنیمن طلا باعث شده تا این روز ها همه گوش به زنگ باشند تا در جریان بازار قرار

بگیرند نیم سکه سعی دارد این نوسانات را در نزدیک ترین زمان به کاربران خویش اطلاع دهد.(قیمت سکه امامی )

رکورد سه هفته‌ای :


اونس روز چهارشنبه با افت شدیدی روبه‌رو شد که عمدتا ناشی از انتشار داده‌های خوب از بخش مسکن آمریکا و فروش فنی بود. صبح چهارشنبه نبود داده‌های بنیادین

افزایشی باعث شد که هواداران فروش فنی دست بالا را پیدا کنند. با این همه اونس پیش از رسیدن خبر رشد 1/ 6 درصدی فروش خانه‌های موجود در آمریکا با افت شدید

مواجه شد. این افت اونس را به بهای 1186 دلار رساند که کمترین قیمت در 3 هفته گذشته بود. افت طلا در بازارهای جهانی در حالی رخ داد که این بازارها به شدت نگران

اوضاع یونان بودند. در واقع اونس روز چهارشنبه را با افزایش قیمت‌ها آغاز کرد، اما بعد به حرکات سینوسی رو آورد تا اینکه با رسیدن اخبار بخش مسکن آمریکا رو به سقوط

گذاشت.(فروش سکه امامی )

صبح روز چهارشنبه اخبار یونان به افت شاخص‌های سهام اروپایی کمک کرد، اما روند بازارهای سهام در ادامه روز منفی شد. دولت یونان وعده داده است تا پایان ماه آوریل با

درخواست‌های وام‌دهندگان بین‌المللی برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی موافقت کند تا بتواند بخش دیگری از کمک‌های مالی را دریافت کند؛ در غیر این صورت ورشکستگی

یونان قطعی خواهد بود و این کشور مجبور به ترک منطقه یورو خواهد شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به شدت نگران این هستند که در صورت خروج یونان از منطقه یورو

این مساله به سایر کشورهای بحران‌زده نیز سرایت پیدا کند.

                       قسطی                                                                            زاینده رود