قیمت ربع سکه 86 روز پنج شنبه 1394/04/04 چهارم تیر نود چهار

اونس طلا ۱۱۷۷.۹
مظنه بازار تهران ۴۰۰,۸۰۰
طلاي 18 عيار ۹۲,۵۰۰
طرح قدیم ۹۰۵,۰۰۰
طرح جدید ۹۰۷,۵۰۰
نیم سکه ۴۵۸,۰۰۰
ربع سکه ۲۵۵,۰۰۰
سکه گرمي ۱۶۹,۰۰۰
دلار ۳,۲۷۵
درهم ۸۹۴
يورو ۳,۶۹۵

ربع سکه (زیر ۸۶) ۲۳۴,۰۰۰
نیم سکه (زیر ۸۶)  ۴۵۸,۰۰۰
سکه امامی (زیر ۸۶)  ۹۰۷,۰۰۰

قیمت ربع سکه 86 روز پنج شنبه 1394/04/04 چهارم تیر نود چهار

                                                  قیمت نیم سکه