سود بانکی بیشتر از۲۰ درصد جایی برای وارد شدن نقدینگی به بورس نگذاشته :

نقد های مختلفی از سود بانکی وجود دارد و یکی از این نقد ها مطلب زیر است که در مورد سود بانکی بالای بیست درصد و اجازه ندادن ورود نقدینگی به بورس صحبت می کند

امید است با پایین آمدن سود های بانکی و ورود نقدینگی به بورس از رونق  اقتصادی برخوردار شویم.

منصور کریمی در مصاحبه  با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که بحث کم شدن نرخ سود بانکی مدتهاست که مطرح می شود و فعالان اقتصادی هم منتظر

هستند تا مشخص شود شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد گفت: بازار سرمایه نیز از این اتفاق تاثیر خواهد پذیرفت.( نیم سکه )

این کارشناس بازار سرمایه افزود: کم شدن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم امری منطقی است و به کم شدن نرخ تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی و در نتیجه

سودآوری شرکتها منجر خواهد شد؛ به اضافه این که در صورتی که بانکها سود بالای 20 درصد را به سپرده‌ها بدهد، سرمایه گذاران حاضر نخواهند بود نقدینگی خود را به بازار

پرریسکی چون بورس ببرند. (خرید سکه امامی )

وی ادامه داد: پرداخت سود بالا توسط بانکها موجب می شود تا بخش تولید تحت فشار قرار گیرد و انگیزه ورود سرمایه به بنگاههای تولیدی از بین می رود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که میان قیمت تمام شده محصولات و هزینه های مالی و بانکی رابطه مستقیمی وجود دارد گفت: با توجه به این که اقتصاد کشور

بانک محور است و بیشتر تامین مالی تولید از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد. ( قیمت سکه امامی )

وی همچنین با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی به عوامل گوناگونی از جمله تورم و دو نرخی بودن ارز بستگی دارد تصریح کرد: عواملی چون تورم و نرخ سود سپرده در تعیین

نرخ سود بانکی اثرگذار است و هرگونه تعیین نرخ سودی باید متناسب با این مقوله‌ها باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چرایی بالا بودن نرخ سود سپرده از تورم نیز گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی از تورم موجب می شود تا از یک سو قدرت خرید سپرده‌گذارا

حفظ شود و از سوی دیگر باید سود تسهیلات نیز قدری بالاتر از سود سپرده باشد تا این گونه نباشد که برخی به راحتی تسهیلات با سود پایین بگیرند و عده‌ای دسترسی به

منابع بانکی نداشته باشند.

                                                               قسطی                                                              زاینده رود