شورای رقابت در حال تحقیق در مورد انحصار در تالار بورس :

شورای رقابت در حال برسی و تحقیق در مورد انحصار در  تالار بورس و  انحصار خرید و فروش ها است، باید ببینیم این بار تصمیمات شورای رقابت چی و منجر به چه اتفاقات و

اخباری میشه.

در دويست و هفدهمين جلسه شوراي رقابت كه با حضور 10نفر از اعضاي شورا و 3نفر عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي، برگزار شد، گزارشي از وضع بازار كارگزاران بورس ارائه

شد و مورد بررسي قرار گرفت. عيسي امامي عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت درباره تصميم‌هاي اين نشست گفت: در اين جلسه، گزارش كاملي از شرايط بورس و فعاليت

كارگزاران آن ارائه شد و مورد تحليل قرار گرفت.( نیم سکه )

پس از ارائه گزارش اين پرسش مطرح شد كه آيا نحوه عمل برخي شركت‌هاي كارگزاري در بورس جنبه انحصاري دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش قرار شد در مورد عملكرد

برخي شركت‌هاي كارگزاري بورس، بررسي لازم صورت گيرد تا مشخص شود عملكردشان انحصاري است يا خير؟ براساس اطلاعات منتشر شده از طريق اداره آمار بورس،

6شركت كارگزاري در پايان فروردين‌ماه سال94 معادل 32درصد كل ارزش معاملات را به‌خود اختصاص دادند. ( قیمت سکه امامی )

طبق اين آمار شركت‌هاي كارگزاري صبا تأمين با 12.34درصد، كارگزاري مفيد با 6.94درصد، كارگزاري خبرگان سهام با 6.24درصد، كارگزاري آگاه با 2.25درصد، كارگزاري حافظ با

2.20درصد و كارگزاري بانك تجارت با 2.01درصد در رتبه‌هاي اول تا ششم جدول بورس قرار دارند. براين اساس ۲۳ درصد از كل معاملات فروردين‌ماه در ۹۸ كارگزاري به‌صورت آنلاين

انجام شده است. 37درصد از كل معاملات الكترونيكي فروردين‌ماه در 6كارگزاري انجام شده است .ارزش كل مبادلات 103كارگزار فعال بورس تهران در بهار، بيش از 91هزار ميليارد

ريال بوده است. ( خرید سکه امامی )

                                                              قسطی                                                         زاینده رود