آخرین قیمت روز بازار : 

قیمت های روز بازار  یکشنبه ششم اردیبهشت سال  1394 تمامی قیمت ها به تومان است :

نوع سکه                               قیمت بازار

سکه‌تمام‌طرح‌جدید                    ۹۵۲۰۰۰

سکه‌تمام‌طرح‌قدیم                     ۹۵۱۰۰۰

نیم سکه                                 ۴۹۸۰۰۰

ربع سکه                                  ۲۷۶۰۰۰

گرمی                                      ۱۸۸۰۰۰

هر گرم طلای ۱۸ عیار                  ۹۷۰۰۰