تست طلا  با آهنربا :

این تست که در پایین خواهید خواند برای تست طلا و نقره و فهمیدن اصل بودن و تقلبی نبودن آن است نیم سکه سعی دارد به کاربران خود اطلاعات و دانستنی های مفیدی

در زمینه طلا و نقره  ارائه دهد.

تست آهنربا: نقره دیامگنتیک است (یعنی آهنربا آن را جذب نمی‌کند) و زمانی که به آهنربای قوی نزدیک شود در سطح شمش نقره مقاومت احساس می‌شود.

نکته: اگر هریک از محصولات طلا یا نقره شما به آهنربا جذب می‌شود، بدانید که یک جای کار می‌لنگد.

                                                   قسطی                                                               زاینده رود