دو روش برای تست طلا و نقره واطمینان از تقلبی نبودن آن :

در این جا دو روش دیگر برای تست کردن طلا و نقره توضیح داده  می شود ، امیدواریم روش های توضیح داده شده برای کاربران نیم سکه کاربردی و مفید باشد.

تست کردن نقره با یخ :

۱. روی طلا یا نقره یک تکه یخ قرار دهید.

۲. نقره در میان تمام فلزات بیشترین رسانای انرژی گرمایی است. باید یخ بلافاصله شروع به ذوب شدن کند گویی آن را روی شیء داغی قرار داده‌اید و سرعت ذوب آن نباید

مشابه ذوب در دمای اتاق باشد.

تست کردن شمش با پینگ:

با یک تکه فلز دیگر به شمش ضربه کوچکی بزنید. باید صدای زنگ را بشنوید که ۱ تا ۲ ثانیه طول داشته باشد. اگر صدای عجیب دیگری شنیده شد، مشکلی وجود دارد.

                                                قسطی                                                                               زاینده رود