تست طلا و نقره با وزن :

روش های گوناگونی برای تست کردن و اطمینان از تقلبی نبودن و اصل بودن نقره و طلا وجود دارد ،که در سایت نیم سکه آنها را توضیح داده ایم و یکی دیگر از این روش ها 

آزمایش طلا و نقره به وسیله وزن است ، که در ادامه مطالب دیگر روش ها نیز توضیح خواهیم داد.

۱. شمش را روی ترازوی دقیقی وزن کنید و عدد آن را یادداشت کنید.

۲. داخل ظرفی آب بریزید و ظرف را روی ترازو قرار دهید سپس ترازو را به صفر برسانید. (در صورت امکان از آب مقطر استفاده کنید)

۳. شمش را بطور کامل در آب فرو ببرید اما به ظرف و ترازو دست نزنید. حالا عدد را یادداشت کنید.

۴. عدد اول را به عدد دوم تقسیم کنید. رقم به دست آمده برای نقره خالص باید ۱۰.۴۹ و برای طلای خالص ۱۹.۳۲ باشد.                  

                                                        قسطی                                                          زاینده رود