دلایل خرید طلا تزئینی :

 

در کشور ما ایران با گرایش مردم به چشم و هم چشمی و دیگر موارد گرایش مردم به طرف خرید طلای تزئینی بیشتر شده و مردم فقط  به ظاهر همه چیز توجه کرده و کیفیت

اصلا برای آنها اهمیت ندارد و نه تنها در مورد طلا بلکه در مورد دیگر محصولات مصرفی و این اتفاق ناخوشایندی است که در جهت رفع آن باید راهکارهایی اعمال شود.

به گزارش نیم سکه به نقل از اقتصادنیوز، سبزواری با اشاره به اینکه در کالاهای سبک سعی بر کاهش شدید وزن در عین حفظ زیبایی بوده است، ادامه داد: اجرت کار این گونه

مصنوعات طلا نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در محدوده ۱۰هزار تا 20 هزار تومان با توجه به سبک کار و میزان زمان صرف شده در مراحل تولید در نوسان است.

البته در مواردی هم اجرت بالاتر است.(خرید سکه امامی )

او در رابطه با قیمت این نوع از مصنوعات طلا قیمت را بسیار متنوع دانست و گفت: قیمت این نوع کار‌ها از پایه ۵۰ هزار تومان شروع و با توجه به وزن و کیفیت کار قیمت نهایی

کار قابل افزایش است. 

این فروشنده با بیان اینکه این گونه از کار طلا کاملا در داخل تولید می‌شود بیان کرد: ‌از هشت ساله گذشته طلای سبک تزئینی در داخل کشور از جایگاه خوبی برخوردار بوده و

برخی افراد کار سفارشی و برخی دیگر کار از قبل تولید شده را خرید می‌کنند.

 

                                  قسطی                                                                 زاینده رود