علاقه جوانان به طلای تزئینی :

نیم سکه : امروزه با افزایش علاقه جوانان به سمت تنوع طلبی و وجود مشکلات اقتصادی جوانان آنها به سمت چیزهایی ارزان و با ارزش و پر زرق و برق رفته این نکته در همه 

خرید ها و زوایای زندگی آنها وجود دارد و یکی از این موارد را می توان طلا های تزئینی و پر رونق شدن آنها  در بازار دانست.

محمد کشتی‌آرای ، بیان کرد: کارهای تزئینی از گذشته‌های بسیار دور در ایران دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است، افراد در لباس‌های خود حتی کمربندهای خود از طلای بسیار

سبک برای تزئین استفاده می‌کردند.(قیمت سکه امامی )

او ادامه داد: این صنعت در دهه‌های دور به کشورهای دیگر رفته و در چند وقت اخیر با تغییراتی به ایران آمده است که مورد توجه افراد به خصوص جوانان قرار گرفته است.

این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که آیا ارزانی کار و کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش تقاضا برای اینگونه کار طلا شده است، گفت: تنوع طلبی جوانان عامل اصلی

افزایش تقاضا برای اینگونه مصنوعات بوده و قیمت هیچ تاثیری ندارد زیرا خرید این گونه مصنوعات وجه ذخیره سازی و بازگشت سرمایه در آینده را ندارد.

                                                 قسطی                                                               زاینده رود